Algemene voorwaarden

Om een efficiënt leverings- en inkoopproces te bevorderen, hebben wij een aantal voorwaarden benoemd die u hier kunt downloaden. Het gebruik van voorwaarden van de leverende partij wordt op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Onze Algemene Voorwaarden (PDF) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 50237306.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist