Koning Willem 1 College 's-Hertogenbosch

Plaats: 's-Hertogenbosch
Uitvoering periode: 2009
Oppervlak Energiedak® (thermisch): ruim 1.000 m2

 

 

 

Het Koning Willem 1 College in Den Bosch is een van de eerste gebouwen waar een grootschalig Energiedak®-nieuwe stijl is toegepast. Hiermee hebben we definitief afscheid genomen van het lamellensysteem met nogal wat technische verbeteringen ten gevolg. De school is gevestigd in een voormalige kazerne. Een prachtig oud gebouw, maar met enorme stookkosten, te hoog energiegebruik en een te hoge CO2 uitstoot.

Om van dit gebouw een duurzame school te maken werd gekozen voor een hybride warmtepomp met drie energiebronnen:

  • 1000 m2 Energiedak®
  • warmteterugwinning uit de gebouwen (m.n. de serverruimte)
  • buitenlucht; op het dak staan twee grote verdampers (luchtkoelers) en een luchtgekoelde condensor om warmte af te voeren bij koelbedrijf of wanneer er tijdelijk te weinig vraag is.

Omdat in dit project geen lange termijn warmte-koude opslag mogelijk was, wordt gebruik gemaakt van twee buffertanks.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist