Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wij hebben de AVG-vereisten gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen die de autoriteit persoonsgegevens daarvoor heeft gesteld en het AVG 10-stappenplan doorlopen. De weerslag daarvan vindt u in onze AVG-privacyverklaring.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist