PVT in SHaPe Eindhoven

Plaats: Eindhoven
Uitvoering periode: 2016 - 2018

 

 

 

 

Bij de toepassing van Energiedaken of Multi Energy Panelen is steeds de vraag welke componenten de duurzame installatie optimaal laten functioneren. Het gaat dan met name om de warmtepomp en de opslag van warmte. Project PVT in SHaPe gaat hier standaard configuraties voor ontwikkelen. SHaPe staat voor Solar Heat Pump.

Er is een consortium gevormd met kennispartners TNO, SEAC, TU/e, TU-Delft en een aantal commerciele partners. Testlocatie SolarBEAT op de TU/e wordt weer ingezet als proeftuin voor testen en metingen. Voor een idee van SolarBEAT, klik hier.


Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist