SolarTech is nu al BENG-ready

 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG-eisen stellen geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar toetsen of op te nemen maatregelen voldoen aan de BENG-wetgeving.

 

Hiermee wordt voorkomen dat huizen met behulp van drie a vier PV-panelen "duurzaam" worden dichtgerekend. BENG leidt tot toepassing van energiebesparings- en energieopwekkingsmethodieken. SolarTech heeft hiervoor met diverse PVT-varianten een breed toepasbaar assortiment.

De energieprestaties voor bijna energieneutrale gebouwen zijn vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

 De 3 definitieve BENG-eisen zijn hierbij als volgt:

Gebruiksfunctie Energiebehoefte     (in kwh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik     (in kwh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie
Woning 65 50 40
Ziekenhuis 350 130 30
Kantoor 90 40 30
Onderwijs 190 70 40
Sport 40 90 30
Winkel 70 60 30Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist