Artikel in Bouw & Uitvoering


Leven op Daken is hét adviesbureau voor meervoudig ruimtegebruik op daken. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen praktische toepassingen als parkeerdak, recreatiedak of groendak en de meer technische functies als waterberging, zonnepanelen en energiedaken. Deze laatste toepassing, gericht op het winnen van warmte of koude zal met de samenwerking door de marketingmachine van Leven op Daken meer aandacht gaan krijgen.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist