Brochure AgentschapNL over zon-thermische systemen

Onder aanvoering van AgentschapNL is een brochure ontwikkeld speciaal voor en door de sector van de energiedaken. De achterliggende gedachte is om aan opdrachtgevers ondubbelzinnig aan te geven wat wel en wat niet verwacht mag worden van een zonthermisch systeem voor op het dak. In de brochure wordt uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de inpassing van het systeem cruciaal is voor het rendement dat eruit gehaald kan worden. DWA adviseurs is verantwoordelijk voor de inhoud en berekeningen. De brochure is digitaal beschikbaar.

Brochure AgentschapNL »
Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist