Energiedak®

Multi Energy Panel

Een Multi Energy Panel is een paneel waarmee zowel stroom als warmte kunnen worden gewonnen. Door slimme inpassing en aansturing kan met hetzelfde paneel ook worden gekoeld. En de meest voor de hand liggende functie is die van zonnecollector voor warm water.

Daarom noemen wij het een Multi Energy Panel (MEP) en geen PVT-paneel. Bij PVT houdt het gebruik meestal op bij de stroom en warm waterfunctie. Onze energie-oplossingen gaan veel verder....

In een consortium met onderzoeksinstellingen (TNO, ECN, TU/e) en andere producenten wordt de werking van ons systeem nader onderzocht. Zolang het onderzoek niet is afgerond gaan wij voor het thermische rendement van ons MEP-paneel uit van 1 GJ / m² / jr. De onderzoeksresultaten worden in de loop van 2016 gepubliceerd en zijn dan terug te vinden onder Onderzoek

Aanpassen van bestaande zonnepanelen of nieuwe zonnepanelen uitrusten met MEP panelen loont echt de moeite. Het energieneutraal maken van een bestaande (rijtjes)woning zonder grote investering is geen utopie maar gewoon haalbaar. Ook voor uw woning! Lees meer over praktijkvoorbeelden in deze brochure van Urgenda. Bij de families Van der Spek (blz. 6 - 9) en Ridderinkhof (22 - 25) zijn onze MEP-panelen toegepast.

Duurzaamheidsplatform Urgenda adviseert Nul-Op-de-Meter oplossingen en maakt ze ook waar. Bekijk dit filmpje van een NOM-gerenoveerde bestaande woning, waarin acht Multi Energy Panelen zijn verwerkt.

Het is warm in de zomer terwijl er behoefte is aan verwarming in de winter. Daarom moet in de zomer warmte worden gewonnen met collectoren en moet die warmte afdoende worden opgeslagen in een buffer. Buffering geschiedt veelal in bodemwisselaars, vrij prijzige boringen tot zo’n 100 meter diepte. Het aantal van die boringen is afhankelijk van de energiebehoefte. Wij hebben hiervoor een eenvoudig en economisch rendabel alternatief, dat uitgaat van een opslag”vat” dat ondergronds of in een kruipruimte wordt weggewerkt. Afgifte binnenshuis moet verlopen via laag-temperatuur systemen als vloerverwarming of convectieradiatoren. De gasketel wordt vervangen door een warmtepomp, waarvoor de benodigde stroom wordt opgewekt met de PV-panelen.

In zo’n oplossing wordt zowel het gasverbruik als het stroomverbruik teruggebracht tot nul of dicht daarbij.

Energiekosten kent zo’n systeem niet, het vergt een investering die wordt afgeschreven en welke wordt terugverdiend uit de bespaarde externe energiekosten. Qua investering moet gedacht worden aan de kosten voor de Multi Energy Panelen à € 400,- per stuk, buffer (vanaf € 2.000,- maar sterk afhankelijk van omvang), warmtepomp € 3.000,-, vloerverwarming of convectie radiatoren € 10.000,-, luchtbehandelingskast, pompjes, drukvat, een intelligente regeling en de installatie-uren € 7.000,-. Bij 20 panelen dus rekenen op zo’n € 30.000,-.

Bij een huidig maandelijks energievoorschot van € 250,- dus rekenen op 10 jaar terugverdientijd, een goed gevoel vanaf dag één en een investering die blijvend waarde aan het huis toevoegt.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist