Energiedak®

Duurzaamheid

Onze filosofie is duurzaamheid. Duurzaamheid als houding ten opzichte van onze wereld. De aarde is niet ons eigendom, we moeten er met verantwoordelijkheid en respect mee omgaan. Zodat er nog iets overblijft voor degenen die na ons komen. En daarna...

Fossiele brandstof, zoals aardolie, is een bijzonder hoogwaardig product waar we zuinig mee moeten omgaan, aangezien het wordt verwerkt in talloze halffabrikaten en eindproducten. Het verbranden van fossiele brandstoffen voor verwarming of transport betekent dan ook een ongekend verlies, met CO2 uitstoot als extra nadeel.

De omschakeling naar duurzame energiebronnen is een noodzaak, maar behelst een omvormingsproces van ongekende omvang. Overheden, instellingen, bedrijven en individuen moeten hiervoor de handen ineenslaan en samenwerken als radertjes in een grote machine. SolarTech wil met zijn Energiedak® zo’n radertje zijn. De reden voor ons handelen ligt namelijk in de toekomst, niet in het verleden.

Met onze Energiedaken besparen onze afnemers enorm op de uitstoot van CO2. We houden dit bij in een berekening die we maandelijks updaten: onze CO2 besparings meetlat.

Hieronder staat een impressie, maar via de link hiernaast is het plaatje en de berekening goed te zien.

Wij geloven in een wereld die uiteindelijk volledig op elektriciteit draait. Maar ook dat thermische ondersteuning daarbij altijd nodig zal zijn, gezien het simpelweg ontbreken van voldoende ruimte op het eigen dak. In begrijpelijke bewoordingen staat onze visie in het document Duurzaamheid volgens SolarTech.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist