Veel gestelde vragen

U vindt hier het antwoord op veelgestelde vragen over het Energiedak®. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stel hem dan middels ons formulier.

Ik heb een pannendak – grinddak - dakterras, kan het Energiedak® dan ook worden toegepast?

Nee, door dat soort afdekkingen kan te weinig warmte doordringen. Ook wordt het grootste deel van de zonnestraling tegengehouden om dit soort daken te combineren met het Energiedak®. Ons systeem is ontworpen voor afwerking met een baanvormige dakbedekking. Door middel van het leidingstelsel onttrekken wij de warmte aan de dakbedekking. Deze dakbedekking ligt direct op het leidingstelsel. Bij uitvoering met dakpannen, dakgrind of dakterrastegels zit er geventileerde/stilstaande lucht tussen de dakbedekking en leidingstelsel. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de opbrengst van het systeem.

Kan ik met het Energiedak® mijn woning verwarmen?

Ja, maar niet door het Energiedak® rechtstreeks op de verwarming aan te sluiten. Voor verwarming moet gebruik worden gemaakt van een warmtepomp en een opslagbuffer zoals bijvoorbeeld bodemopslag. Het Energiedak® kan dan fungeren als rendementsverbeteraar (met circa 25 %) van de warmtepomp. Daarnaast is vloerverwarming nodig omdat vanwege de lage watertemperaturen in de vloer een groot stralingsoppervlak noodzakelijk is.

Kan ik met het Energiedak® mijn woning koelen?

Voor koeling kunt u weer van de vloerverwarming gebruik maken, maar nu om er afgekoeld water door te laten stromen, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Door nachtelijke uitstraling kan warmte uit de woning dan worden uitgestraald via het Energiedak®.

Kan ik met het Energiedak® mijn tapwater of zwembad verwarmen?

Ja, het Energiedak® kan rechtstreeks worden aangesloten op een zonneboiler voor voorverwarming van leidingwater. Wel dient gezorgd te worden voor een zogenoemde dubbele scheiding zodat het antivriesmiddel niet in het leidingwater terecht kan komen. Voor een woningboiler is circa 12 m2 Energiedak® voldoende. Ook kan zwembadwater rechtstreeks door het Energiedak® worden gepompt en zo direct door de zon worden opgewarmd. In dat geval is toepassing van een antivriesmiddel niet eens nodig. In de winterperiode dient het systeem dan afgetapt te worden om bevriezing te voorkomen.

Ik ga een nieuwe woning bouwen, levert het Energiedak® een bijdrage aan de verlaging van de EPC waarde?

Voor het Energiedak® is voor een referentiewoning een berekening gemaakt door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Hieruit blijkt dat Energiedak® kan resulteren in een verlaging van de EPC waarde met 0,14.

Kunt u mij de diverse onderzoeken van de TU/e toesturen?

Deze onderzoeken waren erg kostbaar en hebben voor ons natuurlijk commerciële waarde. U mag ze in onze showroom in Best inzien. We kunnen ze helaas niet toesturen.

Is het Energiedak® zichtbaar van buitenaf en kun je er over lopen?

Energiedak® is nauwelijks zichtbaar, je moet echt goed kijken om te kunnen zien of een Energiedak® is toegepast. Het Energiedak® is uitstekend ‘inspectiebeloopbaar’ dus bijvoorbeeld voor onderhoud. Het kan echter niet worden gebruikt als dakterras.

Ik heb meerdere dakvlakken ter beschikking. Kan het Energiedak® worden toegepast op elk dak?

Het Energiedak® moet natuurlijk zo dicht mogelijk bij de gebouwinstallatie worden aangebracht. Vanaf de garage achter in de tuin is het lastig en duur om de opgewekte warmte bijvoorbeeld in de woning te krijgen.

Om het hoogste rendement uit de toepassing van het Energiedak® te halen is vaak wat rekenwerk nodig. Kunt u dat voor ons doen?

Als u ons kunt zeggen hoeveel energie u nodig heeft (in Joule of Watt) en aan welke toepassing u denkt, kunnen wij aangeven hoeveel oppervlak aan Energiedak® u nodig heeft om dat op te wekken. Voor het ontwerp of tekenwerk van een Energiedak® of van installatieschema’s brengen wij echter kosten in rekening.

Wie moet ik het Energiedak® op de gebouwinstallatie laten aansluiten?

Elke gerenommeerd installatiebedrijf zal het Energiedak® kunnen aansluiten. Om een erkende installateur bij u in de buurt te vinden klik dan hier.

Het Energiedak® is een onderdeel van de gebouwinstallatie. Moet ik daar speciale voorzieningen voor aanbrengen?

Indien het Energiedak® op een zonneboiler aangesloten wordt, zijn geen speciale voorzieningen nodig. Voor gebouwverwarming of koeling is een warmtewisselaar (TSA), een drukvat, een vulpunt, temperatuurregeling en een circulatiepomp nodig.

Kan het Energiedak® ’s winters bevriezen en is het antivriesmiddel giftig?

Bevriezen kan niet mits een hoeveelheid antivries in het leidingsysteem wordt aangebracht, zodat tot – 30 ºC geen bevriezingsgevaar kan optreden. Hoewel slechts 0.27 liter antivriesmiddel per m2 nodig is om het dak tegen bevriezen te beschermen is glycol een stof die niet in het milieu moet terechtkomen. Dat hoeft ook niet want het Energiedak® wordt eenmalig gevuld en niet meer afgetapt. Ook is een biologisch afbreekbaar alternatief beschikbaar.

Kan met het Energiedak® ook elektriciteit worden opgewekt?

Dat kan als een combinatie wordt gemaakt met zgn. Photovoltaïsche dakbedekking, voorzien van flexibele zonnecellen. Deze combinatie geeft overigens voor de zonnecellen een hogere elektriciteitsopbrengst dan als deze zouden worden toegepast zonder het thermische Energiedak®.

Kan het Energiedak® alleen met kunststof dakbedekking worden uitgevoerd of is bijvoorbeeld bitumen dakbedekking ook mogelijk?

De dakbedekking moet hoogabsorberend zijn en zo dun mogelijk. Daarnaast is open vuur, zoals bij bitumen veel wordt gebruikt, uit den boze. Zo komt de keuze uit bij kunststof dakbedekking met een dikte van slechts 1,6 mm. Deze wordt dan mechanisch bevestigd in de ondergrond, de overlappen worden gelast met een speciale föhn.

Wat kost een Energiedak®?

De benodigde omvang en dus meerinvestering van het Energiedak® is allereerst afhankelijk van de behoefte aan energie bij het gebouw waar het wordt toegepast. Verder spelen afmeting en vorm van het te realiseren dakvlak (bijvoorbeeld ondergrond, benodigde isolatie voor de gewenste Rc-waarde, afschot, detaillering enz.) een rol. U dient voor een woning te rekenen op een méérprijs van circa € 150 per m². Deze meerkosten worden meestal binnen 7 jaren terugverdiend (los van subsidie), maar sneller kan ook. Dit is afhankelijk van de combinatie van toepassingen. Daar komen nog bij de kosten van bijvoorbeeld een drukvat, een circulatiepomp, een vulpunt/aftapkraan of een zonneboiler of wellicht een warmtepomp. Voor een woningboiler is circa 12 m2 Energiedak® voldoende. In vastgoedtermen is het beter te spreken over het rendement van Energiedak®: over het algemeen boven de 10% ROI.

Is het Energiedak® goedkoper dan zonnepanelen of een glasplaatcollector?

Ja, met het Energiedak® maken we van (een deel van) het dak een zonnecollector. Zeker als met de levensduur van een zonnepaneel of glasplaatcollector wordt rekening gehouden, is het Energiedak® een veel voordeliger oplossing.

Is er een subsidie door de overheid voor het Energiedak®?

Het Energiedak® is feitelijk een zonnecollector met de daarvoor geldende subsidieregelingen. Voor bestaande woningen is een subsidie van ca. € 235 per m2 Energiedak® ter beschikking. Voor details van deze regelingen kunt u kijken bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem) of op de website van de provincie of gemeente waar u woont. Hiernaast valt het Energiedak® onder de duurzame oplossingen die in aanmerking komen voor de Energie Investerings Aftrek (EIA).

Is het Energiedak® ook toepasbaar op bestaande huizen die bijvoorbeeld een dakkapel willen?

Ja, de firma Knipping levert hier voor een dakkapel voorzien van een kant en klaar Energiedak®-systeem.

Wat is de levensduur van het Energiedak®?

De levensduur van het Energiedak® is waarschijnlijk meer dan 50 jaar, voor de er op liggende kunststof dakbedekking echter, moet u rekenen op circa 20 jaar.

Kan ik het Energiedak® zelf aanbrengen?

Nee, daarvoor hebt u een specialist nodig. De leden van de NDA zijn die specialisten.

Kan het Energiedak® ook op een bestaand dak worden aangebracht?

Ja, u krijgt dan een (plaatselijke) verhoging van het dak van 30 mm. Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met eventueel aanwezige dakdoorvoeren. Het Energiedak® wordt op de aanwezige dakbedekking aangebracht.

Moet er afschot in het Energiedak® aanwezig zijn?

Wij adviseren 20mm/per m’ afschot zodat regenwater snel van het dak afloopt en minder vervuiling van het dak kan optreden. Daardoor blijft het rendement optimaal.

Moet ik onderhoud aan het Energiedak® doen?

U krijgt 10 jaar garantie op het Energiedak® voor wat betreft lekkage en opbrengst. Wel moet daarvoor de werking jaarlijks gecontroleerd worden. Bij het Energiedak® hoort dan ook een onderhoudsovereenkomst met onze onderhoudsorganisatie Dakbehoud Nederland.

Zijn er bestekteksten beschikbaar voor aanbieding van het Energiedak®?

Jazeker, klik hier voor onze bestekteksten.

Beschikt SolarTech ook over Algemene Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden?

Jazeker, onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 50237306.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist