Het Energiedak® werkt zo

Het Energiedak® warmt gedurende de dag op door zonnestraling en koelt ’s nachts weer af. De bovenlaag van het dak bestaat uit donkergekleurde en dus hoogabsorberende dakbedekking. Hieronder bevinden zich collectorplaten met daardoor een temperatuurgeleidend leidingenstelsel dat de zonnewarmte met grote efficiency aan de dakbedekking onttrekt: ruim 400 kW (1,45 GJ) per m² op jaarbasis. Door deze leidingen stroomt een vloeistofmengsel dat deze warmte transporteert naar de energievragers van het gebouw. Dat kan een warmte-koude opslagsysteem zijn dat met energie moet worden geladen, maar ook de warmtepomp, een boilervat of het zwembad.

Onze zelf ontwikkelde regelunit, de Roofbooster, regelt welke energievrager op enig moment het meest efficiënt in zijn energiebehoefte kan worden voorzien. Zo wordt het Energiedak® als primaire bron van energie ingezet. Een WKO wordt dan stukken kleiner, want de energie die niet de bodem wordt uitgehaald, hoeft er ook niet in! Mogelijk vervalt de WKO zelfs helemaal en kan met veel goedkopere bodemlussen of andere simpele opslagmethoden worden gewerkt. Onze ingenieurs rekenen graag met u mee! 

Het Energiedak® kan ook een directe bijdrage leveren aan de koeling van een gebouw door afgekoeld water door de vloerverwarming te laten stromen, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Door nachtelijke uitstraling kan warmte via het Energiedak® worden afgegeven. Maar we hebben het Energiedak® ook ingezet als koelsysteem voor datacenters.

Voor een vereenvoudigde voorstelling van hoe een Energiedak in de praktijk functioneert, zie hier een animatie.

De veelzijdige kanten van Energiedak®

De energie die door het Energiedak® op het dak wordt geoogst kan dus op vele manieren worden benut:

 • verwarming en koeling van gebouwen, direct naar de warmtepomp
 • tapwater verwarming
 • leveren van proceswarmte en –koude
 • zwembadverwarming
 • regeneratie van onbalans in warmte-koude opslagsystemen

Wat levert zo'n Energiedak® nu op? Lastige vraag, waarover veel discussie heeft bestaan. Daar is eenduidigheid in ontstaan door een uitgebreid onderzoek, geleid door AgentschapNL en met medewerking van de grootste partijen in onze branche. Rendementen hoger dan 1,8 GJ? Vergeet het maar en lees het hier!

Door AgentschapNL is ook nog een handig hulpmiddel beschikbaar gesteld om te bepalen of een WKO toepasbaar is in uw situatie en locatie: de WKO tool.

Weergave van een mogelijke toepassing van Energiedak®, hier gecombineerd met vloerverwarming (of –koeling), warm tapwater en bodemopslag. Dit is slechts een voorbeeld, Energiedak® kan in tal van varianten worden toegepast. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Energiedak® is breed toepasbaar en is geschikt voor vele sectoren zoals woningbouw, utiliteitsbouw (scholen, ziekenhuizen, kantoren), (proces-)industrie, horeca en recreatie. Op het gebied van gebouwrenovatie, met name gericht op verduurzaming, zijn diverse toepassingen mogelijk, op verzoek voorzien wij u daarover graag van advies.

De voordelen van het Energiedak®

 • 100% duurzame zonne-energie: een besparing van ruim 60 kg CO2/m2 per jaar
 • verlaging van de Energie Prestatie Coëfficiënt met 0,14 (voor een standaard referentiewoning)
 • ideaal voor regenereren van in onbalans geraakte bodemopslagsystemen
 • levensduurverlenging bij systemen met gesloten wisselaars
 • kans op lekkage vrijwel nihil, er bevinden zich geen koppelingen onder de dakbedekking
 • alle RVS koppelingen zitten onder een eenvoudig bereikbare koepelconstructie (ServiceUnit)
 • optimale energieoverdracht door een turbulent stromend vloeistofmengsel in het leidingenstelsel
 • licht van gewicht waardoor de dakconstructie niet hoeft worden aangepast
 • onzichtbaar en onhoorbaar: slechts de servicepunten zijn zichtbaar op het dakoppervlak
 • onderhoudsarm en goed beloopbaar voor onderhouden inspectie
 • economisch rendabele terugverdientijden, bewezen lange levensduur en standaard geleverd
 • optimalisatie van het energierendement door toepassing van de Energiedak® Roofbooster

 

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist