Het Energiedak® werkt zo

Het Energiedak® warmt gedurende de dag op door zonnestraling en koelt ’s nachts weer af. De bovenlaag van het dak bestaat uit donkere en dus goed opwarmende dakbedekking. Hieronder bevinden zich collectorplaten met daardoor een leidingenstelsel dat de zonnewarmte aan de dakbedekking onttrekt: ruim 400 kW (1,45 GJ) per m² op jaarbasis. Door de leidingen stroomt een mengsel van water/glycol dat de warmte transporteert naar de energievragers van het gebouw. Dat kan een warmte-koude opslagsysteem zijn dat met energie moet worden geladen, maar ook de warmtepomp, een boilervat of het zwembad.

Onze zelf ontwikkelde regelunit, de Roofbooster, regelt welke energievrager op enig moment het meest efficiënt in zijn energiebehoefte kan worden voorzien. Zo wordt het Energiedak® als primaire bron van energie ingezet. De opslagbron wordt dan stukken kleiner, want de energie die niet de opslag wordt uitgehaald, hoeft er ook niet in! Mogelijk vervalt deze buffer zelfs helemaal en kan met veel goedkopere bodemlussen of andere simpele opslagmethoden worden gewerkt. Onze ingenieurs rekenen graag met u mee! 

Het Energiedak® kan ook een directe bijdrage leveren aan de koeling van een gebouw door afgekoeld water door de vloerverwarming te laten stromen, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Door nachtelijke uitstraling kan warmte via het Energiedak® worden afgegeven. Zo is het Energiedak® al ingezet als koelsysteem voor een groot datacenter.

Voor een vereenvoudigde voorstelling van hoe een Energiedak in de praktijk functioneert, zie hier een animatie.

De veelzijdige kanten van Energiedak®

De energie die door het Energiedak® op het dak wordt geoogst kan dus op vele manieren worden benut:

 • verwarming en koeling van gebouwen, direct naar de warmtepomp
 • tapwater verwarming
 • leveren van proceswarmte en –koude
 • zwembadverwarming
 • regeneratie van onbalans in WKO of bodemlussystemen

Wat levert zo'n Energiedak® nu op? Lastige vraag, waarover veel discussie heeft bestaan. Daar is eenduidigheid in ontstaan door een uitgebreid onderzoek, geleid door AgentschapNL en met medewerking van de grootste partijen in onze branche. Rendementen hoger dan 1,8 GJ? Vergeet het maar en lees het hier!

Door AgentschapNL is ook nog een handig hulpmiddel beschikbaar gesteld om te bepalen of een WKO toepasbaar is in uw situatie en locatie: de WKO tool.

Weergave van een mogelijke toepassing van Energiedak®, hier gecombineerd met vloerverwarming (of –koeling), warm tapwater en bodemopslag. Dit is slechts een voorbeeld, Energiedak® kan in tal van varianten worden toegepast. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Energiedak® is breed toepasbaar en is geschikt voor vele sectoren zoals woningbouw, utiliteitsbouw (scholen, ziekenhuizen, kantoren), (proces-)industrie, horeca en recreatie. Op het gebied van gebouwrenovatie, met name gericht op verduurzaming, zijn diverse toepassingen mogelijk, op verzoek voorzien wij u daarover graag van advies.

De voordelen van het Energiedak®

 • 100% duurzame zonne-energie: een besparing van ruim 60 kg CO2/m2 per jaar
 • verlaging van de Energie Prestatie Coëfficiënt met 0,14 (voor een standaard referentiewoning)
 • ideaal voor regenereren van in onbalans geraakte bodemopslagsystemen
 • levensduurverlenging bij systemen met gesloten wisselaars
 • kans op lekkage vrijwel nihil, er bevinden zich geen koppelingen onder de dakbedekking
 • alle koppelingen zitten onder een eenvoudig bereikbare koepelconstructie (ServiceUnit)
 • optimale energieoverdracht door een turbulent stromend vloeistofmengsel in het leidingenstelsel
 • licht van gewicht (3,5 kg/m2) waardoor de dakconstructie niet hoeft worden aangepast
 • onzichtbaar en onhoorbaar: slechts de serviceunits zijn zichtbaar op het dakoppervlak
 • onderhoudsarm en normaal beloopbaar voor onderhoud en inspectie
 • economisch rendabele terugverdientijden
 • bewezen lange levensduur
 • optimalisatie van het energierendement door toepassing van de Roofbooster
 • Ook het smelten van een sneeuwpakket behoort tot de mogelijkheden.

 

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist