Certificaten

Onderaan deze pagina treft u enkele productcertificaten, behorende bij de materialen waaruit onze systemen zijn opgebouwd.

Onderzoek van de TU-Eindhoven heeft aan de basis gestaan voor ons systeem. De oorspronkelijke onderzoeksrapportages liggen ter inzage voor u klaar:

- Advisering meetopstelling. Cox en Weijers, 2008

- Advisering van een rekenmodel voor een energiedak. Cox en Weijers, 2008

- Numerieke optimalisatie van een energiedak. Cox en De Haas, 2007

- Optimalisatie van volumestromen in een meetopstelling. Cox en Weijers, 2008

- Theoretische warmteoverdrachtscoëfficiënt bij daken. Cox en Weijers, 2008

 

Sinds voorjaar 2013 beschikken we over een systeemcertificaat van het Duitse testinstituut MFPA.

Hieronder staan enkele beschikbare certificaten die met één klik te downloaden zijn. Uitdrukkelijk zij vermeldt dat wij niet exclusief aan een leidingleverancier zijn verbonden.

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist