Bestektekst Energiedak®

Voor het samenstellen van een goed functionerend Energiedak® kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande besteksteksten. Het gehele bestand is ook te downloaden via de link hiernaast.

1. Het leveren en aanbrengen van een bitumineuze dampremmende (nood)-laag.

2. Het leveren en aanbrengen van een isolatie met een gemiddelde Rc-waarde van ... m2K/W. gelegd op de ondergrond, bevestigd met één bevestiger per plaat.

3. Het leveren en aanbrengen van een Energiedak® met een netto oppervlakte van ... m² met een gemiddelde opbrengst van ca. ... GJ/m2 per jaar, (zie berekening SolarTech) inclusief de benodigde distributieleidingen t.b.v. het aansluiten op de warmtewisselaar. De distributieleidingen worden aangebracht tot juist onder de onderzijde van de dakconstructie, voorzien van een afsluitkraan.

4. Op het (beton, hout, staal) dak Energiedak® Collectorsysteemplaten type NDA C-eps125 leveren en aanbrengen, mechanisch bevestigd in de ondergrond. In de systeemplaten een leidingenstelsel aanbrengen bestaande uit Collectorleiding Energiedak® C-e 16/2, inclusief de benodigde verdelers, rvs-perskoppelingen en aansluiting op de benodigde verdeelunits. Alle koppelingen en verdelers bovendaks te plaatsen binnen de diverse Service Punten zoals in het Energiedak®ontwerp aangegeven.

5. Een speciale éénlaagse hoog-absorberende kunststof Energiedak® systeemdakbedekking SolarTech 16Z, kleur zwart, baanbreedte ca. 1050 mm., voorzien van kringloopcertificaat, leveren en aanbrengen, door de overlappen mechanisch bevestigd met kunststof thule-bevestigers in de ondergrond, de overlappen gelast met hete lucht.

6. De distributieleidingen (dampdiffusiedicht) verdiept in de dakisolatie aan te brengen en te koppelen binnen de diverse Servicepunten. Per servicepunt dient rekening gehouden te worden met een afsluitkraan, een flowmeter en een ontluchter per Energiedak® sektie.

7. Voor oplevering dient het gehele Energiedak® per sektie middels een niet afnemende luchtdruk van min. 8 Bar gedurende minimaal 30 minuten te worden afgeperst waarna hiervan een afpersrapport dient te worden overlegt.

8. Op de Energiedak® constructie wordt een All-In Verzekerde N.D.A.-garantie verlangt voor een periode van 10 jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden. Deze garantie dekt zowel dak- als systeemlekkage alsmede de door SolarTech berekende energetische opbrengst. Een onderhoudsovereenkomst via de Dakbehoud Nederland organisatie is onlosmakelijk met deze garantie verbonden. De premie voor deze verzekering bedraagt 3% van de uiteindelijke Energiedak®-aanneemsom.

9. Indien een gedeelte van het dakvlak niet van een Energiedak® wordt voorzien, dient hier hetzelfde merk, soort en type dakbedekking te worden toegepast, echter in de licht gekleurde uitvoering t.b.v. geringere opwarming van het gebouw. Voor aansluiting op een ander type dakbedekking is een systeemdoorsnede beschikbaar.

10. Het leveren van een Energiedak® Roofbooster. Montage en aansluiting door de installateur. De Roofbooster is een dynamische web-based regelaar die wordt ingezet ter optimalisatie van de werking van het Energiedak®. Communicatie met de gebouw-regeltechniek is mogelijk via diverse protocollen.

De Roofbooster verzorgt signalen naar de gebouwbesturing t.a.v. optimale energieopbrengst op basis van C.O.P. Middels sturing van de toerengeregelde pomp (beinvloeding flow) en regeling van kleppen waardoor sturing van energie naar verschillende buffers wordt geregeld, kan het Energiedak® optimaal worden ingezet.

Minimaal moet worden vastgelegd:
- ingaande temperatuur
- uitgaande temperatuur
- stroomsnelheid
- drukmeting
- temperatuur dakoppervlak
- buitentemperatuur

11. Ontwerp en uitvoering van het Energiedak® en de Energiedak® Roofbooster vallen onder bescherming van het Octrooirecht en zijn intellectueel eigendom van SolarTech International B.V. Niets van deze vinding mag worden nagemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Nadere informatie te verkrijgen bij:

SolarTech International B.V.

Bezoekadres Postadres Showroom
Fellenoord 25 Postbus 576 Industrieweg 130
5612 AA Eindhoven 5600 AN Eindhoven 5683 CG Best

Telefoon 040-888 2992   Bezoek op afspraak

Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist