Actueel

Een overzicht van actuele zaken die momenteel spelen.

 • Krantenartikelen over de Energiekap

  Begin 2018 introduceerden we onze Energiekap. Dit BIPVT-product is opgenomen in twee spraakmakende projecten van de TU/e: Team CASA en Team VIRTUe. Lees meer »
 • ISDE subsidie op Energiedak en MEP panelen

  De jarenlange inspanningen op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling hebben geresulteerd in de toekenning van ISDE subsidie op ons Energiedak en op de Multi Energy Panelen. Daarmee verschaft de Rijksoverheid een kwaliteitskeurmerk aan onze producten, want de onderzoeken voldoen aan Lees meer »
 • Artikel in Duurzaam Gebouwd

  Over het Energiedak op het Amsterdamse Burgerweeshuis raakte men niet uitgeschreven. In zeker vier vakbladen verscheen een artikel. De reden laat zich raden: een monumentaal gebouw van het gas af met een WKO, warmtepomp en natuurlijk een Energiedak. Lees meer »
 • Nieuwe samenwerkingen

  SolarTech werkt niet alleen hard maar ook slim. Samen met anderen gaan we veel harder dan op ons zelf. Het afgelopen jaar hebben we samenwerkingen afgesloten met diverse partijen: NRGTEQ, ontwikkelaars van slimme warmtepompen; SEAC, het Solar Energy Application Center; ... Lees meer »
 • Energiekap voor schuine daken

  In 2015 lanceerden we versie 1.0 van de Energiekap. Inmiddels zijn we vele onderzoeken en demo's verder en maakt de Energiekap deel uit van ons assortiment. Lees meer »
 • Artikel in Bouw & Uitvoering

  Met een mooi artikel werd de samenwerking tussen Leven op Daken en SolarTech aangekondigd. Lees meer »
 • Artikel in Schoolfacilities

  In het decembernummer 2015 stond een mooi beknopt artikel over ons Energiedak®-Plus in magazine Schoolfacilities. Op een flink aantal schoolgebouwen ligt al een Energiedak. Dat zouden er meer moeten doen! Lees meer »
 • Multi Energy Panel getest op TU/Eindhoven

  Eigenlijk een mini Energiedak dat kan worden aangebracht achter elk bestaand of nieuw zonnepaneel. Hiermee ontstaat een PVT-paneel voor elektriciteit, warmte, koeling en warm tapwater: Multi Energy uit één Paneel! De TU/Eindhoven testte alles door... Lees meer »
 • Energiedak® in Enervision van Nathan

  Enervision is het huisblad van Uponor importeur Nathan. In het nummer van augustus 2015 publiceerde Enervision een zes-pagina artikel over ons systeem, toegepast op het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Plus een mooie coverfoto! Lees meer »
 • Energiedak® verkrijgt certificaat voor Duitse markt

  Met gepaste trots maken wij wereldkundig dat het Duitse testinstituut MFPA Leipzig een testcertificaat heeft afgegeven voor ons Energiedak®. Lees meer »
 • Dakenraad september 2015

  In de serie BIPV op hellende daken publiceerde Dakenraad een uitgebreid artikel over SolarTech's Multi Energy Panelen. BIPV maar dan als BIPVT ! Lees meer »
 • Energiedak® Roofbooster; onmisbare schakelunit

  Het idee is al een paar jaar geleden ontstaan, maar na veel rekenen en testen is hij sinds 2014 leverbaar: de Energiedak® Roofbooster. De verwachting was dat het rendement van het Energiedak® met de toepassing van een Roofbooster met 25% zou worden verhoogd. Nu blijkt dit ruimschoots te worden Lees meer »
 • Dak van het Jaar 2015

  Vakblad Roofs organiseert een strijd om de titel Dak van het Jaar 2015. In het nummer van juli 2015 werd het Energiedak®-Plus van het ProRail gebouw NVLU in Utrecht genomineerd en met een mooi artikel beschreven. Lees meer »
 • Brochure AgentschapNL over zon-thermische systemen

  Onder aanvoering van AgentschapNL is een brochure ontwikkeld speciaal voor de sector van de energiedaken. De achterliggende gedachte is om aan opdrachtgevers ondubbelzinnig aan te geven wat wel en wat niet verwacht mag worden van een zonthermisch systeem voor op het dak. Lees meer »
 • Adviseurs die Energiedaken hebben voorgeschreven

  Hoewel we al jaren aan de weg timmeren, krijgen wij nog steeds de vraag of we al projecten hebben gerealiseerd (zie daarvoor onder Projecten) en wie ons al eens hebben voorgeschreven. Daarvan hebben we er eens een aantal op een rijtje gezet. Overtuigd? Lees meer »
 • CO2 meetlat registreert effect Energiedaken!

  Onze Energiedaken beperken de CO2-uitstoot. Wij weten hoeveel dit is per m2. Wij weten ook hoeveel m2 Energiedak® is aangelegd. En dus ook wat onze bijdrage is aan een verbeterd milieu. Elke dag weer. Zie de CO2-meetlat op pagina "Milieu". Lees meer »
 • Hier Klimaatcampagne

  SolarTech is deelnemer van de Hier Klimaatcampagne. Lees meer »
Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist